Entreprenad

Vi utför schakt, grävarbeten och transporter, avloppsanläggningar, dräneringar, stenspräckning.

Välkommen till Rolf Graf AB

Rolf Graf startade företaget redan 1964 med att köpa en lastmaskin LM 218.
1987 ombildades den enskilda firman till aktiebolag som idag har 4 anställda.

Tjänster

Dom tjänster som vi tillhandahåller är:

  • Schakt
  • Grävarbeten
  • Transporter
  • Avloppsanläggningar
  • Dräneringar
  • Stenspräckning